Bələdçi.az

İstifadəçi qaydaları

Ümumi şərtlər

Bu razılaşma istifadəçinin (serverin müştərisi, sayta daxil olan şəxs) "Bələdçi.az"-a məxsus platformada (bundan sonra platforma) istifadə şərtlərini və qaydalarını tənzimləyir.

Platformadan istifadə edərək, istifadəçi hazırkı razılaşmaya qoşulur və onun platformadan istifadə üzrə təlimatlarına riayət etmək şərtlərini və öhdəliklərini qəbul edir.

Administrasiya istənilən vaxt birtərəfli qaydada hazırkı razılaşmanın şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir.

İstifadəçinin hazırkı razılaşmanın şərtləri ilə və ya ona daxil edilmiş dəyişikliklərlə razılaşmadığı halda o platformaya girişdən imtina etməli, platformanın xidmətlərindən istifadə etməsini dayandırmalıdır.Ayrı xidmətlərin verilməsi xüsusi qaydalarla və/və ya razılaşmalarla tənzimlənə bilər.

Platformada qeydiyyat könüllüdür. Platformada qeydiyyat halında istifadəçi platformanın əlavə xidmətlərinə daxil olur.

İstifadəçi öz şifrəsini gizli saxlamağı öhdəsinə götürür. İstifadəçi öz elektron ünvanından və şifrədən istifadə ilə hərəkətlərə, həmçinin də istifadəçinin şəxsi kabinetində yerinə yetirilən hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi platforma xidmətlərindən yalnız öz şəxsi elektron ünvanından və şifrəsindən istifadə etmək hüququna malikdir. Əgər istifadəçidə onun şəxsi kabinetinə icazəsiz daxil olma haqqında şübhələnməyə əsaslar varsa, istifadəçi öz şifrəsini sərbəst dəyişməyi öhdəsinə götürür.

Administrasiya istifadəçilər tərəfindən qeydiyyat və/və ya avtorizasiya zamanı verilən informasiyanın düzgünlüyünün yoxlanması üçün xüsusi texniki qərarlardan istifadə etməkdə haqlıdır.

Administrasiya zəmanət verə bilməz ki, istifadəçi həqiqətən təqdim edildiyi kimidir, platformada qeydiyyat zamanı istifadəçi tərəfindən verilmiş informasiya isə doğrudur.

İstifadəçinin məlumatlarının məxfiliyi Məxfilik siyasəti ilə tənzimlənir.