Bələdçi.az

Cafe City haqqında rəy

1 il əvvəl

R
Rauf yazır: Təsdiqlənmiş rəy Təsdiqlənmiş rəy

Xidmət və keyfiyyət əladı.

★
★
★
★
★
Qiymət: Əla

Paylaş: